Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade 16. 2. 2017 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 122. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim:

  • Vlada se je seznanila z rednim mesečnim poročilom o stanju vladnih strateških razvojnih projektov za mesec januar 2017
  • Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
  • Vlada obravnavala Poročilo o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov in inšpekcij v letu 2016
  • Predlog uredbe o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja
  • Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 glede teritorialnih tipologij (Tercet)
  • Vlada je sprejela Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, ki ga je državnemu zboru predložil poslanec Andrej Čuš. Vlada predloga sprememb ne podpira.
  • Vlada sprejela odgovor na Predlog priporočila vladi v zvezi z vključitvijo mladih v Ekonomsko-socialni svet, ki ga je Državnemu zboru predložil poslanec Andrej Čuš
  • Vlada o Zbirnem kadrovskem načrtu oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2017 in 2018

 

 

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)