Na podstrani Vlade RS so med 11. in 13. majem 2022 objavljena sporočila za javnost o sklepih 123. redne376. in 377. dopisne seje Vlade RS.

Med drugim je objavljeno:

 • Spremembe in dopolnitve uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov
 • Sporazum o vstopu Republike Slovenije v ustanoviteljstvo zasebnega samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
 • Ustanovitev javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje
 • Za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo Hibridnega računalniškega oblaka obstaja javni interes
 • V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrščena gradnja bivalne enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica
 • Uredba o kriterijih za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev
 • Vlada izdala Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Vlada izdala spremenjeno Uredbo o upravnem poslovanju
 • Uredba o varstvenih območjih dediščine
 • Digitalni boni se bodo začeli unovčevati že čez mesec dni
 • Vlada o Zbirnem kadrovskem načrtu (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2022 in 2023
  Vlada je sprejela Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave za leti 2022 in 2023
 • Dr. Mitja Lainščak imenovan za direktorja javne agencije za raziskovalno dejavnost
 • Imenovanje članov upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo
 • Imenovanje direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan
 • Sklep o razglasitvi Nacionalnega dneva žrtev komunističnega režima
 • Seznanitev z vsebino sodne poravnave (Republika Slovenija / Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta)
(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)