Vlada je na 124. seji med drugim sprejela predlog za začetek postopka za spremembe dopolnitev Ustave z osnutkom Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah Ustave, predlog novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, predlog Zakona o štipendiranju, predlog Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 in predlog Resolucije o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020.

Vlada dala soglasje k dodatnemu študijskemu področju članice Univerze v Ljubljani: za izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev na Fakulteti za strojništvo.

Ob upoštevanju soglasja Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je univerza sprejela spremembe in dopolnitve statuta, s katerimi širi študijsko področje svoje članice, in sicer za izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev na Fakulteti za strojništvo. Univerza bo tako pri izvajanju študijske dejavnosti omogočila dopolnitev praznine v procesu izobraževanja za predmetne vsebine strojništva in splošne tehnike v srednjih šolah in bo usmerjena izključno na izobraževanje za poklice profesorjev v srednjih šolah.

Vlada zavrača domneve nekaterih poslancev o ukinitvi podpore projektu EMUNI

Člani odbora DZ za visoko šolstvo so se na seji 10. marca seznanili z razvojnimi načrti Univerzitetnega centra za evrosredozemske študije in Evrosredozemske univerze (EMUNI) ter jih enotno podprli. Več: MVZT, 10. 3. 2011

Vlada imenovala člane projektnega sveta za prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji v projektnem svetu za uresničevanje prenove študentskih bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji razrešila Andrejo Kert, Boštjana Brumna, Majdo Širok in Kajo Medved. Do izteka mandata, 18. marca 2014, je imenovala: Ksenijo Preželj, direktorico Javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani, Jureta Marna, predstavnika Univerze v Mariboru, Stojana Sorčana, generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo – vse na predlog MVZT ter Marka Pavliča – na predlog Študentske organizacije Slovenije.

Vlada imenovala Jano Kolar za generalno direktorico Direktorata za znanost in tehnologijo

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji imenovala dr. Jano Kolar z 11. marcem 2011 za generalno direktorico Direktorata za znanost in tehnologijo, po opravljenem natečajnem postopku, za dobo petih let. Dr. Kolarjeva izpolnjuje predpisane pogoje, je univerzitetna diplomirana inženirka kemije in dr. kemije ter ima več kot 19 letne delovne izkušnje.

Vir: Vlada RS, 10. 3. 2011

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)