Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade 16. 3. 2017 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 126. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim:

 • Vlada seznanjena z osnutkom nacionalnega reformnega programa
 • Vlada se je seznanila z rednim mesečnim poročilom o stanju vladnih strateških razvojnih projektov za mesec februar 2017
 • Z akcijskim načrtom strategije spretnosti prisluhniti potrebam gospodarstva in trga dela
 • Sprememba naslova sedeža članice Univerze v Mariboru
 • Vlada sprejela mnenje, s katerim zavrača navedbe Državnega sveta v zahtevi in pobudnikov v pobudi za oceno ustavnosti Zakona o medijih
 • Vlada se je seznanila z informacijo o načrtovanem podpisu pisma o podaljšanju sodelovanja s Skladom Združenih narodov za otroke na področju položaja otrok beguncev in migrantov v Sloveniji
 • Vlada se je seznanila s Poročilom o delu stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni za leto 2016

 

 • Vlada sprejela odgovor na Poslansko vprašanje Ljuba Žnidarja v zvezi z načrtom razvoja infrastrukture do leta 2030
 • Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s ciljno usmerjenim financiranjem univerz in visokošolskih zavodov glede na potrebe trga dela
 • Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s številom nezaposlenih diplomantov po posameznih fakultetah, univerzah in samostojnih šolskih zavodih
 • Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z vlogami za odobritev državne štipendije
 • Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje o grožnjah migrantov dijakinjama
 • Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede čakanja na rezultate javnih razpisov za dodelitev subvencij
 • Odgovor na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z zakonsko ureditvijo področja študija Biopsihologije
 • Odgovor na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa o zagotavljanju ideološko nevtralnega šolstva in preprečevanju pozivanja k nasilju ter vzpodbujanja sovraštva in nestrpnosti s strani zaposlenih v šolstvu

 

 • Iztek mandata trem članom sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
 • Razrešitev in imenovanje članov v Komisiji Vlade RS za zaščito romske skupnosti
 • Imenovanje novih članov Upravnega odbora Univerze v Mariboru
 • Vlada sprejela sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
 • Vlada imenovala člane sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana
(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)