Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade 30. 3. 2017 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 128. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim:

 • Vlada za podpis Aneksa št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor pooblastila ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja in ministrico za finance mag. Matejo Vraničar Erman
 • Vlada izdala novelo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014 – 2020
 • Vlada RS je izdala dopolnjeno Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Vlada se je seznanila z informacijo o globalnem dogodku o staranju
 • Vlada sprejela mnenje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uravnoteženju javnih financ
 • Vlada imenovala generalno direktorico Direktorata za socialne zadeve
 • Pooblastilo za opravljanje funkcije direktorja Javn ega štipendijskega, razvojnega, 

  invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

   

 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)