Na 130. seji je Vlada Republike Slovenije med drugim:

  • izdala Uredbo o oblikovanju cen učbenikov.
    Uredba določa:način in postopek oblikovanja cene za edine učbenike, ki se na trgu ponudijo prvič (novi učbeniki), da se cene potrjenih učbenikov po 1. januarju 2010 ne smejo povišati, da se cene že potrjenih učbenikov s 1. majem 2011 lahko povišajo največ za 2 % za splošnoizobraževalne predmete in največ za 2,5 % za strokovne predmete za nižje poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje šole.
    Odstotek povišanj cen učbenikov za strokovne predmete je višji, ker so ti učbeniki zahtevnejši in dražji za pripravo, saj vsebujejo različne materiale (npr. les, žico, blago) ali druge specifične elemente (npr. zahtevne načrte, skice, zgoščenke), praviloma pa imajo zelo nizko naklado. Uredba začne veljati 1. maja 2011.
  • dala soglasje k omejitvam vpisa na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe univerz in koncesionirane dodiplomske študijske programe v prihodnjem študijskem letu
    Kot je znano, je vlada s Sklepom o razmestitvi dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov v študijskem letu 2011/2012 januarja letos dala soglasje k številu razpisanih vpisnih mest. Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik slovenskih in drugih EU državljanov je bil zaključen 8. marca. Kjer so prijave presegale razpisna mesta za 5 in več odstotkov so visokošolski zavodi odločali ali bodo sprejeli omejitve vpisa na mesta, ki so bila razpisana januarja ali bodo tudi povečali število razpisanih mest. Vlada je s sklepi, ki jih je sprejela danes, sledila predlogom visokošolskih zavodov.
  • sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011

Vir: Vlada RS, sporočilo za javnost, 21. 4. 2011

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)