Na podstrani Vlade RS so med 6. in 9. septembrom 2022 objavljena sporočila za javnost o sklepih 14. redne seje vlade, odločitve vlade s sej vladnih odborov in poročilo o realiziranih predpisih Sto dni dela Vlade Republike Slovenije.

Med drugim je objavljeno:

  • Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna
  • Vlada potrdila predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna
  • Vlada je izdala dopolnjeno uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
  • Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2023–2027
  • Vlada se je seznanila s kompetenčnim modelom za področje javnega naročanja in programom usposabljanj
  • Izbran zunanji revizor za revidiranje letnega poročila Javnega sklada za podjetništvo za leta 2022, 2023 in 2024
  • Mnenje Slovenije do stališča EU v Skupnem odboru za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij glede sporazuma o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij za arhitekte
  • Vlada določila besedilo novele Zakona o državni upravi
  • Blaž Mazi imenovan za v. d. generalnega direktorja Direktorata za medije
(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)