140. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje bo v petek, 15. marca 2013  ob 9. uri,  v sejni sobi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pritličje (št. 23), Masarykova 16, Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

  1. Potrditev zapisnikov 138. in 139. seje Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje
  2. Imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol
  3. Potrjevanje učbenikov
  4. Predstavitev predloga spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
  5. Poklicni standardi: Strokovno področje Varovanje / Varovanje oseb in premoženja: Varnostni svetovalec / varnostna svetovalka Strokovno področje Znakovni jezik /   Slovenski jezik / Humanistika / Umetnost in humanistika: Asistent / asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku
  6. Revizija poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti Strokovno področje Znakovni jezik /   Slovenski jezik / Humanistika / Umetnost in humanistika: Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika
  7. Evalvacijsko poročilo: »Vloga zbornic, šol in delodajalcev pri poteku praktičnega usposabljanja z delom v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja ter pri poteku praktičnega izobraževanja študentov višjih strokovnih šol«
  8. Evalvacijsko poročilo: »Evalvacija izvedbenega kurikula v izobraževalnem programu Predšolska vzgoja«
  9. Razno

Vir: MIZKŠ

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)