Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje vlade 27. 7. 2017 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 145. redne seje Vlade RS 27. 7. 2017 (.pdf).

Med drugim:

  • Novela Zakona o gimnazijah zagotavlja ustreznejše pogoje za uresničevanje in varstvo pravic in obveznosti dijakov

Vlada je določila besedilo novele Zakona o gimnazijah in ga posredovala državnemu zboru. Novela zakona ne posega v dosedanji koncept ureditve gimnazijskega izobraževanja, temveč zgolj izboljšuje jasnost zakonskih določil in njihovo usklajenost z drugimi strateškimi dokumenti in predpisi ter uveljavljeno prakso.

  • Po več kot dveh desetletjih začrtani jasni okviri učiteljevega dela znotraj polnega delovnega časa

Vlada je na današnji seji pooblastila ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič za podpis Sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. S spremembami se opredeljujeta delovni čas in delovna obveznost učiteljev. Besedilo sprememb je pripravila posebna pogajalska skupina. Podlage za opredelitev delovnega časa pa skupina, ki jo je imenovala ministrica in je bila sestavljena tako iz predstavnikov sindikatov, ravnateljev kot tudi strokovnih delavcev ministrstva.

  • Več sredstev za uresničevanje letnega programa izobraževanja odraslih v prihodnjem letu

Vlada je sprejela letni program izobraževanja odraslih za prihodnje leto. Pripravila so ga ministrstva, ki ga bodo uresničevala. Poleg Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport še: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje.

  • S spremembami Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju do enotnega registra učnih mest in omejitve fiktivnega vpisa v srednje šole

Vlada je določila besedilo novele Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in posredovala državnemu zboru.

Posebnost novele Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju je opredelitev postopka verifikacije učnih mest in vzpostavitev enotnega registra učnih mest na nacionalni ravni. Z novelo se uvaja tudi priloga k spričevalu, ki zagotavlja podrobne, enotne in mednarodno primerljive informacije delodajalcem o doseženi poklicni kvalifikaciji.

  • Vlada se je seznanila z delnim poročilom o izvajanju resolucije o nacionalnem programu za mladino
  • Projekt namestitve mladoletnikov brez spremstva je primer dobre prakse in se nadaljuje

Vlada se je seznanila z evalvacijo pilotnega projekta namestitve mladoletnikov brez spremstva v dijaška domova Nova Gorica in Postojna ter projekt prepoznava kot primer dobre prakse.

Evalvacija enoletnega pilotnega projekta, ki se je začel 1. avgusta 2016, je pokazala, da gre za napredek na področju zagotavljanja namestitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva, pa tudi pri njihovem vključevanju, integraciji in socializaciji. Sodelujoči v projektu (Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, dijaška domova Postojna in Nova Gorica, zakoniti zastopniki in skrbniki, sodelujoče nevladne organizacije) so večinoma ocenili projekt kot pozitiven, ciljno usmerjen in ga podpirajo tudi v prihodnje.

  • Elido Bandelj vnovič imenovan za direktorja Centra RS za poklicno izobraževanje

Vlada je dala soglasje k imenovanju Elida Bandlja za direktorja Centra RS za poklicno izobraževanje in sicer za mandatno dobo štirih let. Elido Bandelj je bil direktor CPI že doslej.

  • Novi člani Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje

Ker je dosedanjim šestim članom Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje potekel mandat, je vlada imenovala nove. Ti so: dr. Boris Dular, Simona Meglič, dr. Aleš Tankosić, mag. Miran Saksida, Irena Kuntarič Hribar, Barbara Kranjc in Stanko Vorih. Imenovani so za mandatno obdobje šestih let.

  • Novi člani Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih

Ker je dosedanjim šestim članom Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih potekel mandat, je vlada imenovala nove. Ti so: dr. Robert Kaše, mag. Brigita Kuder, Irena Kuntarič Hribar, Eva Mermolja, mag. Staša Baloh Plahutnik in Marjeta Gašperšič. Imenovani so za mandatno obdobje šestih let.

  • Dr. Matjaž Kuntner bo direktor Nacionalnega inštituta za biologijo

Vlada je dala soglasje k imenovanju dr. Matjaža Kuntnerja za direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo. Vodenje inštituta bo prevzel 1. januarja 2018 za obdobje petih let.

Dosedanja direktorica dr. Tamara Lah Turnšek je Upravnemu odboru inštituta podala odstopno izjavo z mesta direktorice z dnem 31. 12. 2017. Upravni odbor je izvedel javni razpis za direktorja, prispelo je šest popolnih vlog, od tega je pet kandidatov izpolnjevalo pogoje za zasedbo delovnega mesta direktor NIB.

 

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)