Na podstrani Vlade RS so med 13. in 20. septembrom 2022 objavljena sporočila za javnost o sklepih 15. redne seje vlade RS ter odločitve vlade s sej vladnih odborov (13. 9. in 20. 9.).

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada potrdila nov seznam pomembnejših dogodkov za televizijske prenose
 • Vlada se je seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu za leto 2021
 • Vlada sprejela odgovor na uradni opomin EK
 • Draginjski dodatek družinam, upravičenim do otroškega dodatka
 • Vlada pooblastila Pogajalsko skupino za pogajanja glede Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Vlada sprejela izhodišča za razrešitev stavkovnih zahtev SVIZ-a in VSS
 • Opredelitev do ugotovitev in priporočil petega mnenja Svetovalnega odbora Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin o uresničevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji
 • Vlada sprejela Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o poslancih
 • Vlada ne podpira določitev novega praznika »dan slovenske demokracije«
 • Uvrstitev projekta »HORIZON 2020 – modernAKIS« v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025
 • Reševanje prostorske stiske Šolskega centra Novo mesto
 • V Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrščen projekt Pilonova galerija – ureditev depojev in Rustjeva hiša
 • V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025 se spreminja izhodiščna vrednost projekta – Izgradnja nove bivalne enote VDC SAŠA, enota Velenje
(Skupno 6 obiskov, 1 današnjih obiskov)