Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade 26. 10. 2017 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 154. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim:

 • Nov Zakon o izobraževanju odraslih za večjo vključenost v vseživljenjsko izobraževanje in učenje
 • Novela Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
 • Vlada ne podpira predloga Zakona o uvevljanju pravic iz javnih sredstev poslanske skupine NSi
 • Vlada se je seznanila s sklepi 5. seje Komisije za zaščito romske skupnosti in informacijo o opravljenem delu in rezultatih projekta Nacionalne platforme za Rome
 • Vlada o Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi
 • Odgovor na poslansko vprašanje mag. Julijane Bizjak Mlakar o aktivnejši pomoči pri ohranitvi slovenskega jezika Slovencem v zamejstvu
 • Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Nade Brinovšek v zvezi s številom organov v sestavi ministrstev, javnih agencij, skladov in zavodov ter zaposlenimi v njih
 • Vlada o predlogih za tehnično pomoč vezano na program Komisije za podporo strukturnim reformam
 • Vlada sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega energetsko-podnebnega načrta
 • Vlada spremenila sklep o ustanovitvi Sveta za razvoj informatike v državni upravi
 • Mnenje o Predlogu priporočil v zvezi s prepovedjo uporabe plastičnih izdelkov in mikroplastike
 • Odgovor vlade na poslansko vprašanje v zvezi z uresničevanjem zavez proizvajalcev brezalkoholnih pijač o odgovornosti in možnosti uvedbe davka na sladke pijače

 

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)