Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade 23. 11. 2017 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 157. redne seje Vlade RS(.pdf).

Med drugim je objavjeno:

  • Vlada o parafiranem Aneksu št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
  • Vlada ne podpira sprememb Zakona o minimalni plači, ki ga je v DZ vložila skupina poslank in poslancev
  • Vlada potrdila spremembe pravil upravljanja pokojninskega sklada javnih uslužbencev
  • Odzivno poročilo vlade na revizijsko poročilo o skrbi za dediščino s področja športa
  • Vlada o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta za razvoj informatike v državni upravi
  • Vlada o spremembi Zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2017 in 2018
  • Dr. Boris Dular novi predsednik Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje
(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)