Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade 30. 11. 2017 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 158. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim je objavjeno:

  • Novela Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti za večjo kakovost dvojezičnega šolstva
  • Vlada sprejela predlog novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
  • Vlada sprejela Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju
  • Vlada o Informaciji o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom
  • Informacija o nameravani sklenitvi Dogovora o spremembi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2012-2014
  • Sklep o potrditvi Delovnega programa za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Države Izrael
  • Vlada dala soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani
  • Sprememba v članstvu Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih
(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)