Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade 7. 12. 2017 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 159. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim je objavjeno:

 • Vlada sprejela Strategijo razvoja Slovenije 2030
 • Vlada potrdila predlog novele zakona o javnih financah
 • Sklep o potrditvi Programa sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske v kulturi in izobraževanju
 • Predsedovanje Republike Slovenije Svetu OZN za človekove pravice v letu 2018
 • Odgovor Vlade Republike Slovenije na sklep Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, sprejetem na 11. nujni seji ob obravnavi 1. točke – vprašanje ukinitve financiranja pouka slovenščine v vrtcih in osnovnih šolah v Kanalski dolini
 • Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti pri zbiranju in obdelavi odpadne električne in elektronske opreme
 • Odgovor na poslansko vprašanje Andreja Čuša – kršitve ZOŠ
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – proračunsko financiranje razvoja robotike
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – učbeniki v šolah
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – izčrpavanje družinskih proračunov zaradi učbenikov
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – namenska sredstva za učenje jadranja v osnovni šoli
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – zaupanje v izvajalce pedagoških procesov
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – vpetost osnovnih in srednjih šol v strateških razvojno –
  inovacijskih partnerstvih
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – nacionalno preverjanje znanja v osnovnih šolah
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – vključenost robotike v osnovnošolski sistem
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka – izobraževalni sistem na področju robotike
 • Odgovor vlade Helsinškemu monitorju Slovenije – združenju za človekove pravice
 • Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede robotike
 • Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z vpetostjo robotike v SRIP-e
 • Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s financiranjem razvoja robotike
 • Odgovor Vlade Republike Slovenije na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi
(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)