Vlada RS je 4. julija 2013 na 16. redni seji  med drugim:

  • sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku. Z njim bo vzpostavljena obveznost organov, ki odločajo v upravnem postopku, da na ustno zahtevo strank za uveljavitev pravice ali pravne koristi sami izpolnijo obrazec vloge, ki je praviloma potreben za začetek postopka. S tem bo olajšana vzpostavitev formalnega stika med organom in stranko, kar pomeni pomembno poenostavitev poslovanja in uresničitev enega od ciljev za letošnje leto v okviru projekta Stop birokraciji;

  • seznanila s stanjem črpanja sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013;

  • določila besedilo odgovora na tožbo tožeče stranke dr. Boruta Rončevića, ki ga zastopa Odvetniška družba Matoz, zoper odločbo Vlade Republike Slovenije št. 01410-16/2013/5 z dne 15. 4. 2013, s katero je bil dr. Rončević razrešen z mesta predstavnika ustanovitelja, pristojnega za znanost, v upravnem odboru Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, in ga poslala Upravnemu sodišču Republike Slovenije;

  • sprejela pobudo za podpis Protokola med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino o sodelovanju na področju izobraževanja. Protokol pomeni zagotovitev izobraževanja in šolanja dijakov ter še posebej študentov na dodiplomskem in podiplomskem nivoju obeh držav podpisnic protokola na vzajemni osnovi glede plačila stroškov študija. V Sloveniji bodo državljani BIH torej izenačeni s slovenskimi in EU študenti glede šolnin. Državljani BIH se bodo ob izpolnjevanju vpisnih pogojev lahko vpisovali v kvoto razpoložljivih vpisnih  mest za tujce in bodo torej financirani v okviru redne študijske dejavnosti. Vrednost sredstev, ki jih bomo vsako leto lahko ovrednotili na osnovi števila vpisanih državljanov BIH, pa bodo vključena v poročila o razvojni pomoči;

  • seznanila s prvim neformalnim osnutkom Partnerskega sporazuma med RS in Evropsko komisijo za črpanje sredstev iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014 – 2020. Slovenija želi do 5. julija 2013, skladno s predhodnim dogovorom z Evropsko komisijo, le-tej posredovati svoja neformalna izhodišča za pripravo Partnerskega sporazuma za črpanje sredstev iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014–2020. Tako želi  okrepiti in pospešiti neformalna usklajevanja, ki bodo  potekala do sprejetja ključnih uredb v Evropskem parlamentu. V interesu Slovenije je, da z Evropsko komisijo že v neformalnem usklajevanju v največji možni meri uskladi vsa gradiva, ki bodo podlaga za črpanje sredstev EU in tako zagotovi čimprejšnji začetek črpanja sredstev v letu 2014;

  • sprejela sklep, s katerim je spremenila sestavo Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Za predsednico komisije je vlada imenovala državno sekretarko v kabinetu predsednice vlade Tamaro Vonta;

  • sprejela odlok o ustanovitvi samostojnega Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti;

  • dala soglasje k imenovanju Elida Bandlja za direktorja Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI), in sicer za mandatno dobo štirih let.

Vir: Vlada RS, 4. 7. 2013

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)