V četrtek, 19. junija 2014, ob 9. uri bo 164. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.

Dnevni red:

1. Pozdravni nagovor ministra članom sveta

2. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom

3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

4. Predlog Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, predlog Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole in predlog Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije

5. Predlog Maturitetnega izpitnega kataloga za splošno maturo 2016 in predmetnih izpitnih katalogov za splošno maturo 2016

6. Predlog  Maturitetnega izpitnega kataloga za poklicno maturo 2016 in predmetnih izpitnih katalogov za nemščino in madžarščino za poklicno maturo 2016 

7. Predlog načrta podaljšanja poskusa »Uvajanje mednarodnega programa OŠ Danile Kumar«

8. Vloge za priznavanje vsebin ravnateljskega izpita

9. Poročilo tajnika Komisije za učbenike

10. Imenovanje delovnih komisij sveta

11. Razno

Vabilo na sejo je podpisal novi predsednik Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dr. Božidar Opara.

Vir: MIZŠ

(Skupno 47 obiskov, 1 današnjih obiskov)