Na spletišču Vlade RS je z dne 24. 12. 2014 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih (.pdf) 16. redne seje Vlade RS.

Med drugim:

 • Vlada izvršila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije
 • Vlada potrdila Predlog odziva na poziv Računskega sodišča za ukrepanje za odpravo nesmotrnosti na MIZŠ
 • Imenovanje mag. Gregorja Mohorčiča za v.d. generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
 • Izdaja soglasja k imenovanju prof. dr. Janeza Levca za vršilca dolžnosti direktorja Kemijskega inštituta
 • Vlada RS z dnem 31. 12. 2014 kot članico, predstavnico ustanovitelja v Upravnem odboru Univerze na Primorskem, razreši Mišelo Mavrič, PhD. Namesto razrešene članice vlada z dnem 1. 1. 2015 v Upravni odbor Univerze na Primorskem do izteka mandatne dobe Upravnega odbora, to je do 22. 5. 2017, imenuje novo članico, predstavnico ustanovitelja prof. dr. Metko Tekavčič.
 • Vlada RS z dnem 31. 12. 2014 kot člana, predstavnika ustanovitelja v Upravnem odboru Univerze v Mariboru razreši mag. Mirka Stoparja.
  Namesto razrešenega člana vlada z dnem 1. 1. 2015 v Upravni odbor Univerze v Mariboru doizteka mandatne dobe Upravnega odbora, to je do 24. 2. 2017 imenuje novo članico, predstavnico ustanovitelja, Darinko Vrečko.
 • Vlada RS z dnem 24. 12. 2014 kot člana sveta javnega zavoda Andragoški center Republike Slovenije razrešuje Alena Kofola, ki je bil imenovan na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter dr. Miroslava Gomboca, ki je bil imenovan na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
  Namesto razrešenih članov vlada z dnem 25. 12. 2014 v svet javnega zavoda Andragoški center Republike Slovenije do izteka mandatne dobe sveta javnega zavoda, to je do 31. 7. 2016 imenuje novi članici Emo Perme in mag. Katjo Dovžak, obe na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
 • Imenovanje članov Sveta RS za visoko šolstvo
  V Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je vlada tako imenovala predsednico in 16 članov. Za predsednico Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo se imenuje dr. Lučka Lorber. Za člane Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo pa kot predstavnika visoko šolskih zavodov: prof.dr. Mladena Franka in prof. dr. Erika Kerševana, oba na predlog Rektorske konference RS, kot predstavnika javnih raziskovalnih zavodov prof.dr. Andreja Simončiča, na predlog Kmetijskega inštituta Republike Slovenije in dr. Darka Štrajna, na predlog Pedagoškega inštituta, kot predstavnika SAZU, razred umetnosti, dr. Milčka Komelja, kot predstavnike zaposlenih na visoko šolskih in raziskovalnih zavodih dr. Danila Koržeta, dr. Gorazda Kovačiča, oba na predlog Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije in Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze, kot predstavnico višjih strokovnih šol dr. Blanko Vombergar, kot predstavnike delodajalcev Jožeta Smoleta, na predlog Združenja delodajalcev Slovenije, dr. Barbaro Krajnc, na predlog Gospodarske zbornice Slovenije, Heleno Šubelj, na predlog Trgovinske zbornice Slovenije ter Dareta Stojana, na predlog Obrtno-podjetniške zbornic, kot predstavnike študentov pa na predlog ŠOS Ano Belčič, Petra Papeža, Samirja Cerića in Ajdo Praznik.

  Člani Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo po položaju so še štirje rektorji: dr. Ivan Svetlik, Univerza v Ljubljani, dr. Danijel Rebolj, Univerza v Mariboru, dr. Dragan Marušič, Univerza na Primorskem in dr. Danilo Zavrtanik, Univerza v Novi Gorici, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Tadej Bajd, predsednica Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu prof. dr. Andreja Kocijančič ter predsednik Inženirske akademije Slovenije, dr. Stane Pejovnik.
  Mandat predsednice ter članic in članov Sveta za visoko šolstvo traja štiri leta, mandat predstavnikov študentov pa dve leti.

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)