Na podstrani Vlade RS so med 21. in 30. septembrom 2022 objavljena sporočila za javnost o sklepih 17. in 18. redne seje vlade RS, 29., 30., 31. in 32. dopisne seje vlade ter odločitve vlade s seje vladnih odborov (27. 9.).

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada sprejela spremenjen sklep o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev
 • Vlada je izdala Uredbo o izvajanju Zakona o vesoljskih dejavnostih
 • Vlada se je seznanila s poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ za leto 2021
 • Vlada sprejela sklep o izvedbi vaje Jedrska nesreča 2022
 • Stališče Republike Slovenije v zvezi z Novim evropskim programom za inovacije
 • Vlada se je seznanila z nameravanim podpisom revizije memoranduma o centru odličnosti
 • Vlada sprejela sklep o sodelovanju RS na Natovi vaji kibernetske obrambe
 • Vlada ne podpira Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih
 • Sprejet predlog Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023
 • Nova ureditev očetovskega in starševskega varstva otrok
 • Predlog novele Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih
 • Vlada potrdila oceno škode na stvareh zaradi posledic požara na Krasu
 • Stališče vlade do ocene fiskalnega sveta glede skladnosti rebalansa s fiskalnimi pravili
 • Vlada potrdila predloge davčnih sprememb
 • V veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 je vlada uvrstila dva nova projekta (Sanacija stavbe bivšega dijaškega doma Črnomelj in Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij – PARC (angleško The European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals- PARC))
 • Vlada prerazporedila sredstva v proračunu države za leto 2022
 • Vlada je izdala spremenjeno Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
 • Vlada sprejela sklep o določitvi upravičencev do donacij
 • Vlada se je seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2021
 • Mnenje vlade k predlogu novele Zakona o visokem šolstvu
 • Mnenje vlade k predlogu novele Zakona o šolski prehrani
 • Vlada potrdila proračuna za leti 2023 in 2024
 • Vlada je sprejela Predlog skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2023 in 2024
 • Spremembe Sklepa o ustanovitvi ARRS
 • Program evropske kohezijske politike 2021–2027
 • Imenovanje članice in člana upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino
 • Imenovanje članic in člana upravnega odbora Geološkega zavoda Slovenije
 • Vlada imenovala predstavnici ustanovitelja v svetu Slovenskega gledališkega inštituta
 • Vlada ponovno obravnavala in sprejela predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024
(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)