V sporočilu za javnost (doc) je med drugim objavljeno:

  • Vlada sprejela Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2013.
  • Vlada o slovenskem prispevku Evropskemu razvojnemu skladu
  • Vlada sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih
  • Razrešitev članov in imenovanje novih članov v svet javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana
  • Predlog za razrešitev in imenovanje članov Sveta RS za visoko šolstvo
    Vlada Republike Slovenije je v Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo razrešila dolžnosti predsednika dr. Ivana Rozmana, imenovanega na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter namesto njega na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imenovala dr. Metko Tekavčič in sicer do izteka mandatne dobe Sveta za visoko šolstvo, to je do 27. maja 2014.
  • Vlada sprejela sklep o ustanovitvi Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

Vir: Vlada RS, 18. 7. 2013

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)