Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade z dne 14. 6. 2018 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 181. redne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim je objavjeno:

  • Vlada bo pomagala občini Črnomelj pri sanaciji škode na objektih namenjenih predšolski vzgoji in na objektih osnovnih šol (novica MIZŠ)
  • Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost za leto 2017
  • Soglasje Dijaškemu domu Lizike Jančar Maribor in Tehniškemu šolskemu centru Maribor za energetsko prenovo objektov
  • Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z internetno infrastrukturo
  • Imenovanje članov v upravni odbor Pedagoškega inštituta
  • Razrešitev in imenovanje dveh članov Sveta RS za študentska vprašanja
  • Vlada soglaša z imenovanjem dr. Andreje Valič Zver za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Študijski center za narodno spravo

Na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve (12. 6. 2018) je vlada sprejela sklep,sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrsti projekt: Sanacija vertikalne kanalizacije, sanitarij in ravne strehe Dijaškega doma Poljane.

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)