Na podstrani Vlade RS so med 1. in 10. oktobrom 2022 objavljena sporočila za javnost o sklepih 19. redne in 34. dopisne seje Vlade RS ter odločitve Vlade s seje vladnih odborov.

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila Štajersko hišo glasbe
 • Sprememba vrednosti projekta dozidave in rekonstrukcije Gimnazije Bežigrad
 • Vlada imenovala predstavnike v Svet za sistem plač v javnem sektorju
 • Spremembe in dopolnitve Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje
 • Spremembe in dopolnitve Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče
 • Eko sistem digitalnih storitev za starejše
 • Vlada se je seznanila s Statističnim poročilom o javnih naročilih, oddanih v letu 2021
 • Vodenje koordinacije projekta skupne razstave držav naslednic SFRJ v muzeju Auschwitz-Birkenau Więźniów na Poljskem prevzela Špela Španzel
 • Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje
 • Vlada imenovala predstavnika v Statistični svet RS
 • Imenovanje članice in člana upravnega odbora ZIS Pomurje
 • Imenovanje članice in člana upravnega odbora Inštituta za narodnostna vprašanja
 • Imenovanje članice in člana upravnega odbora Nacionalnega inštituta za biologijo
 • Sprememba članstva Programskega odbora za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike
 • Vlada je sprejela mnenje o predlogu priporočila v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zakonitost volitev, enotno uporabo zakonodaje, ki se nanaša na volilne in referendumske postopke
(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)