V sporočilu za javnost (doc) je med drugim objavljeno:

 • Vlada določila razrez odhodkov za pripravo rebalansa proračuna 2014 in pripravo proračuna 2015
 • Vlada sprejela Program dela v letih 2013 in 2014
 • Vlada je izdala Uredbo o obrtnih dejavnostih, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
 • Vlada je določila besedilo Predloga Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2012 – 2020 in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru.
 • Ustanovitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
 • Vlada sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ
 • Vlada se je seznanila z zahtevo Univerze v Ljubljani za odpravo nezakonitosti v sklepu o razpisu za vpis v magistrske študijske programe za študijsko leto 2013/14 in določila besedilo odgovora.
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
 • Vlada sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije z dne 21. 6. 2013 zaradi nezdružljivosti 33.c člena Zakona o visokem šolstvu, skupaj s sekundarno zakonodajo v njegovem okviru
 • Vlada sprejela 4. periodično poročilo po Evropski listini o regionalnih ali manjšinskih jezikih
 • Razrešen direktor Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino
 • Imenovanje nadomestnih članov predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Univerze v Mariboru
 • Imenovanje članov sveta javnega zavoda Slovenski etnografski muzej

Vir: Vlada RS, 25. 7. 2013

(Skupno 8 obiskov, 1 današnjih obiskov)