Na spletišču ministrstva za izobraževanje je dne 21. 11. 2014 objavljena povezava na 2. javni razpis za sofinanciranje. projektov po kreativni poti do praktičnega znanja, ki ga je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 14. novembra 2014 objavil na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 81/14.

Namen javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za gospodarske družbe oz. samostojne podjetnike posameznike, ki jih bodo izvajali študentje pod mentorstvom delovnega (strokovnjak iz gospodarske družbe oz. samostojne podjetnike posameznike) in pedagoškega mentorja (visokošolski učitelj ali asistent z doktoratom).

Z javnim razpisom se spodbuja neposredno sodelovanje dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija, visokošolskih zavodov ter gospodarstva.

Rok za oddajo vlog je 24. december 2014 do 12. ure.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 5.244.722,61 evrov.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije vpisani v razvid visokošolskih zavodov.

Posamezni prijavitelj (samostojni visokošolski zavod ali univerza) lahko odda le eno vlogo na javni razpis. Univerza lahko odda predlog za do 15 projektov za vsako fakulteto, umetniško akademijo in visoko strokovno šolo, ki je članica univerze. Samostojni visokošolski zavod lahko odda predlog za do 15 projektov.

Vsak projekt mora vključevati najmanj 3 in največ 10 študentov visokošolskega študija ter sodelovanje enega podjetja, pri čemer velja, da podjetje lahko sodeluje z največ tremi različnimi zavodi in v največ treh projektih. Vsak projekt mora vključevati sodelovanje enega pedagoškega in delovnega mentorja, lahko pa se vključi tudi delovni mentor iz organizacij z gospodarskega ali družbenega področja.

Posamezni projekt se lahko izvaja najmanj 3 mesece in najdlje 6 mesecev, vendar najkasneje do 31. 7. 2015.

Upravičeni stroški javnega razpisa so od izdaje sklepa do najkasneje 31. 7. 2015 in so določeni v pavšalnem znesku ter predstavljajo:

standardni strošek na enoto za koordiniranje in vodenje projekta na zavodu (13,5 EUR/uro, vendar največ 40 ur oz. največ 540 EUR/mesec za posamezni projekt);standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (9 EUR/uro, vendar največ 40 ur oz. 360 EUR/mesec);standardni strošek na enoto za sodelovanje delovnega mentorja iz gospodarstva (31 EUR/uro, vendar največ 10 ur oz. 310 EUR/mesec).

Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo v času uradnih ur sklada (ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro) na telefonski številki 01 434 85 91 ali preko elektronskega naslova: pkp@sklad-kadri.si.

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja. Za vse potencialne prijavitelje in vključene v projekte bo sklad izvedel informativne delavnice predvidoma konec novembra – termini delavnic bodo objavljeni na tej spletni strani.

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)