Na MVZT so se 15. decembra sestali člani Strokovnega sveta za spremljanje implementacije bolonjskega procesa – Nacionalna skupina bolonjskih ekspertov. Osrednjo obravnavo so namenili vseživljenjskem učenju na ravni visokega šolstva. V razpravi so se člani strokovnega sveta dotaknili tudi strukture in stopenj visokošolskega študija. (Gradivo s seje je dostopno na spletni strani Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov).

* Resolucija o vseživljenjskem učenju (82 KB)

* Strategija vseživljenjskosti učenja (669 KB)

* Leuvenski komunike(v slovenskem jeziku) (91 KB)

* Leuvenski komunike (v angleškem jeziku) (53 KB)

* Listina evropskih univerz o vseživljenjskem učenju (69 KB)

* Komunike UNESCO-ve konference o višjem in visokem izobraževanju (5 – 8 julij 2009) (70KB)

Na seji so bolonjski eksperti določili tudi glavne tematske sklope, ki jih bo skupina obravnavala v prihodnjih dveh letih. To so:

– vseživljenjsko učenje s priznavanjem in ogrodjem kvalifikacij,
– internacionalizacija slovenskega visokošolskega prostora vključno s skupnimi diplomami,
– kakovost s poudarkom na kreditnem sistemu vrednotenja študija (ECTS), učnih dosežkih, in pogojih za razvoj kurikula ter
– zaposljivost diplomantov vključno s sodelovanjem med visokošolskimi zavodi in delodajalci.

Naslednjič se bodo sestali v mesecu februarju prihodnjega leta, po nacionalnem posvetu: »Visoko šolstvo: avtonomija in odgovorno upravljanje«, ki bo potekal 2. 2. 2010 v Kongresnem centru Brdo. Več o posvetu.

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)