Predstavniki Vlade RS in mladinskega sektorja so se 6. julija srečali na drugi seji Sveta Vlade RS za mladino. Tokrat se jim je pridružil tudi predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, ki je poudaril, da so mladi pomemben partner te vlade, zato bodo njihovim potrebam prisluhnili. Izpostavil je velik pomen medgeneracijskega in medresorskega sodelovanja, ki vodita do boljše prihodnosti. Predsednik dr. Miro Cerar je mlade pozval k še večji aktivnosti, saj so njihova izkustva, opažanja in konkretni predlogi, ključni za oblikovanje vladnih politik na področju mladih.

Rdeča nit razprave je bil ravno predsednikov poziv mladim, da oddajo svoje predloge na pripravljene dokumente ter poziv vladni strani, da se z mladimi sestane in prisluhne njihovim predlogom ter jih, če je le mogoče, tudi uresniči. »Ključno je, da si prisluhnimo in se slišimo ter da dogovorjeno tudi udejanjimo«, je med sejo večkrat poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, ki seji sveta tudi predseduje.

Dogovorili so se o oblikovanju dveh delovnih skupin, katerih delo bo vsebinsko vezano na spremljanje Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino ter spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Spregovorili so tudi o Nacionalnem stanovanjskem programu, na katerega so mladi Ministrstvu za okolje in prostor že podali svoje predloge. Dogovorili so se, da se mladi ponovno sestanejo s predstavniki ministrstva ter predloge tudi vsebinsko pregledajo, še preden bo prišlo do oblikovanja novega nacionalnega stanovanjskega programa.

Pogovarjali so se tudi o volonterskem pripravništvu, ki ga je Vlada RS decembra lani ukinila. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so pripravili nov predlog sistemske ureditve pripravništva, ki naj bi ga vlada tudi v kratkem obravnavala. Predstavniki mladinske strani so vztrajali, da se pred tem sestanejo s predstavniki vseh ministrstev, ki pokrivajo področje pripravništva, saj menijo, da je potrebno dokument dopolniti.

Dotaknili so se tudi beleženja in priznavanja neformalnega izobraževanja ter sklenili, da mladinska stran do začetka avgusta posreduje svoje predloge na dokument, ki so ga pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Ob koncu so predstavniki mladih izpostavili še regionalne dogodke, s katerimi želijo okrepiti pomen in delovanje mladinskega sektorja, saj v nekaterih lokalnih okoljih delovanje mladih še ni vzpostavljeno. Regijska promocija mladih in mladinskega dela bi zagotovo pripomogla k še večjemu povezovanju mladih ter k večji družbeni in politični angažiranosti mladih.

Naslednja seja sveta bo septembra 2015.

Vir: MIZŠ, 6. 7. 2015 in MSS, 6. 7. 2015

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)