20. novembra 1959 je bila sprejeta Deklaracija ZN o otrokovih pravicah in leta 1989 Konvencija o otrokovih pravicah. S tem so otroci postali nosilci svojih pravic in niso več le predmet zaščite.

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Moon ob svetovnem dnevu otroka opozarja, da je vsem otrokom na svetu skupno to, da imajo svoje pravice. Vsak otrok ima pravico do preživetja in razvoja, pravico da se šola, da živi brez nasilja in zlorab, da sodeluje v družbi in da je slišan.

Konvencija o otrokovih pravicah in njena vsebinska izbirna protokola obsegajo spekter otrokovih pravic ter vsebujejo nekatera specifična načela in pravice, ki so usmerjene posebej v varstvo in razvoj otrok. Med njimi velja izpostaviti štiri vodilna načela konvencije. To so načelo nediskriminacije, načelo otrokove koristi, pravica do življenja, preživetja in razvoja ter pravica otroka do svobodnega izražanja mnenj v vseh zadevah v zvezi z njim. Leta 2011 je Generalna skupščina ZN sprejela tudi izbirni protokol h konvenciji glede postopka sporočanja kršitev, ki omogoča, da otroci in njihovi zastopniki sprožijo postopek na mednarodni ravni za kršitev pravic iz konvencije in njenih protokolov. Slovenija, ki je pogodbenica vseh navedenih dokumentov, si na področju otrokovih pravic prizadeva za izboljšanje položaja otrok po svetu, in sicer za zaščito otrokovih pravic pred različnimi oblikami nasilja, za njihovo opolnomočenje in s tem tudi participacijo.

Na ta dan praznuje tudi Tom telefon za otroke in mladostnike, ki ga izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije. Tom telefon že 25 let pomaga otrokom in mladim, da se lahko obrnejo nanj, ko so v stiski in lahko brez sramu vprašajo vse, kar želijo ter zaupajo svoje težave. Tom telefon je eden od dopolnilnih socialno varstvenih  programov, ki ga že vrsto let sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vir: UKOM, 20. 11. 2015

(Skupno 70 obiskov, 1 današnjih obiskov)