Na podstrani Vlade RS so med 11. in 17. oktobrom 2022 objavljena sporočila za javnost o sklepih 20. redne, 36. in 37. dopisne seje Vlade RS ter odločitve Vlade s seje vladnih odborov.

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada prenovo dela objekta Doma starejših občanov Ljubljana – Šiška uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025
 • Predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Vlada sprejela novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
 • Vlada sprejela mnenje o zahtevi po ponovnem odločanju glede sprememb Družinskega zakonika
 • Vlada o Dogovoru o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023
 • Odgovor glede nenotifikacije predpisov za prenos Direktive o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja
 • Slovenija je pravočasno sprejela zakona na področju avtorske in sorodnih pravic
 • V Sloveniji se bo odprla Evropska pisarna za izobraževanje na področju vesolja
 • Načrt izvedbe 2. faze celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda na krožno gospodarstvo
 • Imenovanje članice in člana upravnega odbora Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko
 • Vlada spremenila sestavo Sveta za socialno ekonomijo
 • Imenovanje članic in članov Razvojnega sveta Slovenije
 • Ustanovljena delovna skupina za pripravo rešitev s področja začasne zaščite in položaja razseljenih oseb iz Ukrajine
 • Sprememba članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike
(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)