Vlada RS je na svoji 20. redni seji 27. 6. 2012 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, katerega glavni namen je olajšati dostopnost do izobraževanja.

Iz sporočila za javnost je razvidno, da želi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki je pristojno za promet, s to obliko subvencioniranja prevoza povečati uporabo javnega potniškega prometa in s tem vzpostaviti pozitivni učinek na okolje in hkrati olajšati dostopnost do izobraževanja. Subvencija je namenjena upravičencem, ki bodo prevoz dejansko uporabljali.

Subvencioniranje se bo izvajalo na podlagi poenotenega sistema, ki bo omogočal večji nadzor in transparentnost nad porabo javnih  sredstev. Osnovni namen zakona je, da se celotna sredstva, namenjena subvencioniranju prevozov dijakov in študentov, zaradi preglednosti in optimizacije prenesejo na enega upravljavca, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in da se zaradi zagotavljanja dostopnosti do izobraževanja vsem dijakom in študentom RS omogoči nakup mesečne vozovnice po enotni ceni 15 evrov.

Vlada predlaga nujni postopek, ker gre za nujne spremembe in dopolnitve zakona pri uveljavljanju novega načina subvencioniranja prevoza dijakov in študentov z novim šolskim in študijskem letom 2012.

Vlada je na tej seji med drugim še:

  • določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije,
  • dala soglasje k imenovanju mag. Marka Bonača za direktorja Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes), za mandatno dobo petih let,
  • v upravnem odboru Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS razrešila dolžnosti članov predstavnike ustanovitelja: dr. Jano Kolar, mag. Alenko Bratušek, dr. Boruta Žalika, dr. Darka Darovca in namesto razrešenih članov imenovala člane predstavnike ustanovitelja: dr. Boruta Rončevića, dr. Matijo Tumo in dr. Blaža Rodiča,
  • razrešila članico Sveta Doma podiplomcev Ljubljana Anko Oražem in namesto nje imenovala Bojana Pogačarja,
  • v svet Andragoškega centra Republike Slovenije kot predstavnike ustanovitelja imenovala dr. Miroslava Gomboca, Alena Kofola in dr. Andrejo Špernjak,
  • sprejela sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in imenovanju Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti in s tem zmanjšala število članov komisije s 13 na 11; imenovala je nove člane Komisije, ki jo bo vodil minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk,
  • imenovala nove člane Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti, ki jo bo vodil minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič.

Vir: Vlada RS, 27. 6. 2012

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)