V četrtek, 4. junija 2020, ob 12. uri bo v veliki dvorani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, 207. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.

Dnevni red

  1. Sprejemanje zapisnikov 205. in 206. seje
  2. Potrjevanje učbenikov
  3. Priznavanje vsebin ravnateljskega izpita
  4. Predlog Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
  5. Predlog Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
  6. Predlog Maturitetnega izpitnega kataloga in Predmetnih izpitnih katalogov za splošno maturo 2022
  7. Predlog Maturitetnega izpitnega kataloga za poklicno maturo 2022
  8. Končno poročilo o poskusu »Uvedba celostnega pedagoško – zdravstvenega modela obravnave otrok in mladostnikov s psihiatričnimi motnjami, duševnimi boleznimi s pridruženim agresivnim vedenjem
  9. Razno

Vir in več informacij: MIZŠ, maj 2020

(Skupno 44 obiskov, 1 današnjih obiskov)