Jeziki igrajo ključno vlogo v vsakdanjem življenju ljudi ne le kot orodje za komunikacijo, izobraževanje,  socialno vključevanje in razvoj, ampak tudi kot repozitorij edinstvene identitete, kulturne zgodovine, tradicije in spomina vsakega posameznika.  Kljub svoji ogromni vrednosti jeziki po vsem svetu izginjajo z zaskrbljujočo hitrostjo, zato so Združeni narodi leto 2019 razglasili za leto avtohtonih jezikov. Cilj letne obeležitve je povečati ozaveščenost o teh jezikih ne le v korist ljudi, ki govorijo te jezike, temveč obenem izpostaviti dragocen prispevek teh jezikov in njihovih govork in govorcev k bogati kulturni raznolikosti našega sveta.

Unescov mednarodni dan maternega jezika letos poteka v okviru mednarodnega leta avtohtonih jezikov 2019 z naslovno temo “Avtohtoni jeziki so pomembni za razvoj, izgradnjo miru in spravo”.

Unesco verjame v pomen kulturne in jezikovne raznolikosti za razvoj trajnostne družbe. V svojem mandatu za mir si prizadeva ohraniti razlike v kulturah in jezikih ter pri tem spodbujati medsebojno strpnost in spoštovanje.

Jezikovna raznolikost je vse bolj ogrožena, saj vedno več jezikov izginja. Po podatkih Unesca je ogroženih vsaj 43 odstotkov od približno 6000 svetovnih jezikov, pri čemer 40 odstotkov svetovnega prebivalstva nima dostopa do izobraževanja v svojem jeziku.

Toda slovenščina je vitalen jezik, dobro služi potrebam svojih govork in govorcev in ne spada med ogrožene jezike. Živi pa na prostoru bogatih kulturnih prepletanj ter bliskovitih tehnoloških sprememb in v teh okoliščinah je lahko ranljiva. Kot dragoceno kolektivno dediščino in osnovno orodje vzpostavljanja odnosov ves čas pozorno spremljamo njeno dinamiko in motrimo pogoje njenega razvoja.

Vir: MK, 20. 2. 2019

(Skupno 107 obiskov, 1 današnjih obiskov)