Iz sporočila za javnost je razvidno, da je Vlada RS na seji 12. 7. 2012 med drugim:

  • sprejela spremembo Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o pomoči Skupnosti za oskrbo otrok in mladostnikov v vrtcih in šolah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi.  Do pomoči so upravičeni učenci, ki se redno udeležujejo pouka v vzgojno-varstvenih in drugih predšolskih ustanovah, osnovnih šolah ter dijaki v srednjih šolah. Do pomoči so učenci in dijaki upravičeni v času vseh šolskih dni. Dnevni obrok se sofinancira za največ 0,25 l mleka ali ekvivalent mleka (3 dkg sira, 8dkg svežega sira)  v višini približno 4 cente na učenca na dan. Ukrep se v celoti financira s strani EU;

  • dala soglasje k dodatnim študijskim področjem posameznih članic Univerze v Ljubljani- gre za študijsko področje fizikalne in kemijske vede na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter varstvo okolja na Biotehniški fakulteti;

  • imenovala naslednje člane v svete vzgojno – izobraževalnih zavodov:
            – Biotehniški izobraževalni center Ljubljana: Milenko Ziherl, mag. Darja Silan,
            – Tehniški šolski center Kranj: Metka Zevnik, Marjan Tušar,
            – Gimnazija Jesenice: Borut Stražišar,
            – Gimnazija Bežigrad: dr. Marko Ferjan, Branko Babič,
            – Gimnazija Brežice: mag. Mojca Strašek Dodig, Vladimira Sumrek,
            – Konservatorij za glasbo in balet Maribor: Jože Javornik, Sašo Komes,
            – Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor: Rok Tuš, Avgust Heričko,
            – Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje: Marija Pevec, Kristijan Adamlje.

            – Gimnazija Celje – Center: Gvido Hribar.

Vir: Vlada RS, 12. 7. 2012

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)