V sporočilu za javnost (doc) je med drugim objavljeno:

  • Tradicionalni slovenski zajtrk in Priporočila za javno naročanje živil
    Vlada RS se je seznanila z letošnjo izvedbo tradicionalnega slovenska zajtrka (TSZ), ki bo v petek, 15. novembra, v vrtcih in osnovnih šolah. Vlada se je seznanila tudi s Priporočili za javno naročanje živil, ki opredeljujejo usmeritve glede naročanja sezonskih živil, vključevanja zahtev o kakovosti živil v postopke javnega naročanja in načina uresničevanja načela kratkih verig pri javnem naročanju. Vlada priporoča javnim zavodom na področju vzgoje in izobraževanja ter na drugih področjih, da pri naročanju živil upoštevajo usmeritve iz priporočil.
  • Odlok o razglasitvi Spominskega območja Frankolovo za kulturni spomenik državnega pomena
  • Vlada sprejela 2. spremembo Programa financiranja proračuna RS za leto 2013
  • Vlada sprejela stališče k Sporočilu evropske komisije o Razvojnem programu po letu 2015
  • Vlada odgovorila na poslansko vprašanje o vračanju predmetov kulturne dediščine in arhivov
  • Imenovanje vršilke dolžnosti generalne sekretarke in vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo
  • Vlada dala pozitivno mnenje k podelitvi odlikovanj Francoske republike slovenskim državljanom

Vir: Vlada RS, 19. 9. 2013

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)