Na spletišču Vlade RS je v rubriki Seje Vlade 30. 5. 2018 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 248. dopisne seje Vlade RS (.pdf).

Med drugim je objavjeno:

  • Vlada sprejela Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 – 2020 za leti 2018 in 2019
  • Vlada sprejela poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 – 2020 za let 2016 in 2017
  • Vlada MIZŠ pooblastila za izvedbo aktivnosti za pristop Republike Slovenije k Platformi velikih športnih dogodkov za človekove pravice.
  • Menjava v svetu javnega zavoda Slovenska filharmonija
  • Sklenitev pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za stanovanji na naslovu Janežičeva cesta 1 in Prijateljeva ulica 11, Ljubljana
  • Soglasje Univerzi v Ljubljani k ustanovitvi služnosti za dostop javnega vodovodnega omrežja v Ljubljani na stvarnem premoženju UL FKKT in UL FRI
  • Soglasje Univerzi v Ljubljani k prodaji enosobnega stanovanja v Ljubljani
  • Vlada o spremembi Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih in Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2018 in 2019

 

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)