V sporočilih za javnost (doc25, doc26) je med drugim objavljeno:

 • Vlada RS sprejela Predlog Zakona o enakosti žensk in moških
 • Predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017
 • Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju
 • Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Domačije Kalce 2 za kulturni spomenik državnega pomena
 • Vlada sprejela pobudo za podpis Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Vlada RS izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Vlada sprejela spremembe sklepa o delovanju sveta vlade za uresničevanje načela enakega obravnavanja
 • Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z izplačilom sredstev za delovno uspešnost na Radioteleviziji Slovenija
 • Vlada imenovala mag. Gregorja Kosa za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za šolstvo in šport
 • Vlada imenovala dr. Edvarda Kolarja za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za šport v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
 • Vlada razrešila državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Moniko Kirbiš Rojs
 • Vlada dala soglasje k imenovanju dr. Damijana Guština za vršilca dolžnosti direktorja Inštituta za novejšo zgodovino
 • Vlada imenovala nadomestno članico predstavnice ustanovitelja v Upravni odbor Univerze na Primorskem
 • Vlada ustanovila delovno skupino za spremljanje učinkov sprememb v regulaciji trga dela

 

 • Vlada sprejela Proračunski memorandum za leti 2014 – 2015 ter določila Predlog sprememb proračuna RS za leto 2014 in Predlog proračuna RS za leto 2015
 • Vlada določila besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
 • Vlada je določila besedilo Predloga odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2014
 • Vlada je določila besedilo Predloga odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015
 • Vlada določila Dokončen predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2012
 • Vlada se je seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2012

Vir: Vlada RS, 26. 9. 2013 in 30. 9. 2013

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)