27. maja 2017 obeležujemo 25. obletnico članstva Slovenije v Organizaciji združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO).

UNESCO je bila ustanovljena 16. novembra 1945 kot specializirana agencija Organizacije združenih narodov (OZN), ki ima v svoji ustavi zapisan naslednji glavni cilj: »prispevati k miru in varnosti s sodelovanjem držav na področjih izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij z namenom razširiti splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na raso, spol, jezik ali vero« . V UNESCO je trenutno včlanjenih 195 držav, svoj sedež pa ima v Parizu.

Slovenija je, pet dni po sprejemu med polnopravne članice OZN, 27. maja 1992 postala 167. članica UNESCO. Slovenski parlament je še istega leta ratificiral Ustavo UNESCO-a in 18 zadevnih mednarodnopravnih dokumentov, ki jih je ratificirala SFRJ, in po aktu o nasledstvu potrdil tudi, da Škocjanske jame ostajajo na seznamu svetovne kulturne in naravne dediščine, Sečoveljske soline pa vključene na seznam mednarodno pomembnih mokrišč v okviru Ramsarske konvencije.

Škocjanskim jamam sta se na seznamu svetovne dediščine na območju Slovenije odtlej pridružila še dva vpisa: Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju ter Dediščina živega srebra Idrija. Slovenija je vrisana tudi na zemljevid številnih drugih  UNESCO-vih programov. Med njimi so Škofjeloški pasijon na UNESCO-vem Reprezentativnem seznamu nesnovne kulturne dediščine človeštva; tri biosferna območja: Julijske Alpe, Kras in Kozjansko-Obsotelje (v postopku potrditve še Mura-Drava-Donava) v programu Človek in biosfera (MAB); dva geoparka: Čezmejni geopark Karavanke/Karawanken in Geopark Idrija; Supraseljski kodeks na UNESCO-vem seznamu pisne kulturne dediščine Spomin sveta; Cerkniško jezero z okolico in Škocjanske jame na Seznamu mednarodno pomembnih mokrišč; ter tri UNESCO katedre: Krasoslovno študijsko središče UNESCO, UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje ter UNESCO katedra za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah.

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (SNKU) skrbi za uresničevanje ciljev UNESCO v Sloveniji, Urad za UNESCO kot njena strokovna služba pa danes deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V okviru SNKU delujejo naslednji štirje strokovni odbori za izvajanje UNESCO-vih mednarodnih in medvladnih programov v Sloveniji: Medvladna oceanografska komisija (IOC), Mednarodni program za vede o Zemlji in geoparke (IGGP), Mednarodni hidrološki program (IHP) in program Človek in Biosfera – Man and Biosphere Programme (MAB).

Med vidnejšimi dejavnostmi Unesca v Sloveniji so mreža UNESCO Pridruženih šol, nacionalni program štipendij UNESCO-L’Oreal za ženske v znanosti in obeleževanje svetovnih dni, med katerimi je eden odmevnejših svetovni dan filozofije.

Slovenija je v obdobju 2015-2019 članica Izvršilnega odbora UNESCO, v katerem je prvič delovala že med leti 2003 in 2007. Eno izmed prioritetnih področij delovanja Slovenije v odboru je promocija prosto dostopnih izobraževalnih virov in s tem namenom bo skupaj z UNESCO med 18. in 20. septembrom 2017 v Ljubljani organizirala tudi Drugi svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih. Tema kongresa »Prosto dostopni izobraževalni viri za vključujoče in enakopravno kakovostno izobraževanje: od zaveze do ukrepanja«, zrcali vlogo, ki jo mora OER igrati pri doseganju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in zlasti pri njenem četrtem razvojnem cilju: “vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar”. Več na: http://www.oercongress.org/.

vir: MIZŠ, 24. 5. 2017

 

 

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)