Na 262. dopisni seji, 1. avgusta 12018, je Vlade RS sprejela letni program izobraževanja odraslih za leto 2019.

Vlada je na dopisni seji sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2019. Za izvajanje v prihodnjem letu se zanj iz proračunskih sredstev nameni dobrih 77,7 milijona evrov.
Letni program sledi uresničevanju ciljev zapisanih v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 in opredeljuje različne ciljne skupine. Vanje se uvrščajo brezposelni in sicer prednostno starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti. Med zaposlenimi bodo prednost imeli starejši od 45 let z dokončano manj kakor štiriletno srednjo šolo ali s slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi, prav tako pa tisti  zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega po določeni starosti ne morejo več opravljati. Med ciljne skupine so umeščeni tudi manj izobraženi in druge ranljive skupine, kot so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci. Sredstva bodo namenjena tudi drugim skupinam odraslih, predvsem tistim, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin, kakor so na primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij.

Vlada je na isti seji tudi odobrila, da se presežek prihodkov nad odhodki ARRS (v višini 21.896,67 EUR) nameni za investicijo v programsko in strojno opremo in izdala soglasje vlade k dodatnim dejavnostim Univerze v Ljubljani.

Vir>> Sporočilo Vlade RS za javnost

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)