Predsedujoča Svetu Vlade RS za mladino dr. Maja Makovec Brenčič je sklicala 3. sejo Sveta Vlade RS za mladino, ki bo potekala 28. septembra 2015, ob 14. uri, v prostorih Vlade RS (sejna soba 109) na Gregorčičevi 20 v Ljubljani. 

Predlagani dnevni red: 

  1. Potrditev in prejem zapisnika 2. seje Sveta Vlade RS za mladino
  2. Pregled uresničevanja sklepov 2. seje Sveta Vlade RS za mladino (poroča: Urad RS za mladino)
  3. Informacije o usklajenih projektih v okviru Izvedbenih načrtov Operativnega progrma za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 (poroča: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko)
  4. Slovensko orodje kvalifikacij (poroča: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
  5. Socialno podjetništvo (poroča: državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade)
  6. Predstavitev ukrepov s področja ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (poroča: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
  7. Razno

Vir in priloge: MSS, 14. 9. 2015

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)