Iz sporočila za javnost je razvidno, da je Vlada RS na 31. redni seji 27. 9. 2012 med drugim:

  • sprejela Poročilo Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor proračuna o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od januarja do junija 2012. Med  nadziranimi proračunskimi uporabniki so bili zaradi prijave tudi: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Osnovna šola Bičevje, Srednja šola Domžale, Osnovna šola Žužemberk in Osnovna šola Janka Kersnika Brdo pri Lukovici;

  • potrdila program sodelovanja  med Vlado RS in Vlado Države Izrael na področju  izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje 2012-2014;

  • imenovala vršilce dolžnosti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, in sicer do imenovanja generalnih direktorjev po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev mag. Drago Balent, v.d. generalnega direktorja Direktorata za šport; dr. Jurij Šink, v.d. generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih; Alen Kofol, v.d. generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo; Marjan Turk, v.d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo; dr. Borut Rončevič, v.d. generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo in znanost; Damjana Pečnik, v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino; Barbara Koželj Podlogar, v.d. generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost; mag. Andrej Vihtelič, v.d. generalnega direktorja Direktorata za investicije);

  • imenovala vršilce dolžnosti inšpektoratov, in sicer do imenovanja glavnih inšpektorjev po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev (Peter Mraz, v.d. glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za elektronske komunikacije in elektronsko podpisovanje; Janez Mežan, v.d. glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za šolstvo in šport);

  • imenovala Franca Pristovška za direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za mandatno obdobje štirih let.

Vir: Vlada RS, 27. 9. 2012

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)