Na podstrani Vlade RS sta 15. in 17. decembra 2021 objavljeni sporočili za javnost o sklepih 311. dopisne in 107. redne seje Vlade Republike Slovenije.

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila štiri nove projekte
 • Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo
 • Vlada določila predlog Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030
 • Spremembe Odloka o spominski medalji »30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije«
 • Vlada sprejela letni program izobraževanja odraslih za leto 2022
 • Odgovor na pobudo Varuha človekovih pravic glede presoje posledic sprejetih predpisov in ukrepov na človekove pravice
 • Sklep o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva do konca leta 2022
 • Vlada sprejela odgovor Računskemu sodišču RS glede ukrepov po končanju revizijskega postopka o učinkovitosti ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov
 • Vlada o nedopustnosti referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19
 • Poročilo o številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu
 • Vlada na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o elektronskih komunikacijah
 • Vlada sprejela sklepe glede opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave
 • Sprememba Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in za spremljanje njegovega izvajanja
(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)