Na podstrani Vlade RS sta 22. in 23. decembra 2021 objavljeni sporočili za javnost o sklepih 313. dopisne in 108. redne seje Vlade Republike Slovenije.

Med drugim je objavljeno:

 • Vlada soglaša z izločitvijo dodatnih sredstev na sklad za okrevanje in odpornost
 • Vlada je na izdala Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
 • Sprejet Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018-2028 »Vsem družinam prijazna družba« za obdobje 2021-2023
 • Vlada določila predmete skupnih javnih naročil za leto 2022
 • Razglasitev leta 2022 za Plečnikovo leto
 • Vlada potrdila Poročilo Sveta Republike Slovenije za otroke in družino 2020
 • Vlada sprejela mnenje o predlaganih spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu
 • Vlada določila besedilo predloga Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030
 • Skupni strateški načrt 2023-2027 za Slovenijo
 • Vlada sprejela odgovor na predlog reprezentativnih sindikatov javnega sektorja glede usklajevanja vrednosti plačnih razredov ter na predlog ureditve dela na domu
 • Razrešitev s položaja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo
 • Razrešitev in imenovanje vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)