Na podstrani Vlade RS je 19. januarja 2023 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 32. redne seje Vlade RS.

Med drugim je objavljeno:

 • Preoblikovanje javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža v javni infrastrukturni zavod
 • Vlada sprejela mnenje o pobudi Inženirske zbornice za oceno ustavnosti nekaterih členov Zakona o Državnem svetu
 • Memoranduma o soglasju o financiranju gradnje novih objektov mednarodne šole SHAPE
 • Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023
 • Vlada združila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije v Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije
 • Vlada se je seznanila z informacijo glede števila zaposlenih in plač v javnem sektorju v obdobju 2008–2022
 • Mnenje vlade o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija
 • Vlada sprejela Sklep o razglasitvi leta 2023 za Slovensko leto duševnega zdravja
 • Vlada na mesto generalne direktorice Direktorata za kakovost imenovala Evo Treven
 • Vlada imenovala tri člane sveta Muzeja za arhitekturo in oblikovanje
 • Spremenjen sklep o imenovanju Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve
 • Sprememba sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev
 • Imenovanje članic in članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport
(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)