Iz sporočila za javnost je razvidno, da je Vlada RS na 32. redni seji 4. 10. 2012 med drugim:

  • sprejela Predlog Proračunskega memoranduma za leti 2013 in 2014 in Predlog proračuna RS za leti 2013 in 2014. Osrednji cilj pripravljenih proračunov je trajno strukturno uravnoteženje javnih financ in vzpostavitev pogojev za stabilno gospodarsko rast;
  • določila besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 in ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem postopku;
  • sprejela Informacijo o uresničitvi Priporočil Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Šestnajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2010 in Mnenje k Sedemnajstemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2011 ter ju posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije;
  • dala soglasje k sklenitvi podjemnih pogodb za izvedbo dopolnilnega pouka slovenščine v tujini na daljavo. Več kot štiri desetletja za Slovence v tujini poteka dopolnilni pouk slovenščine. Pouk je običajno organiziran za skupino otrok, v kateri poučuje učitelj, napoten iz Slovenije,  oziroma učitelj iz lokalnega okolja. V oddaljenih krajih v Evropi in na drugih celinah, kjer otrok ni dovolj za skupino, poteka pouk na daljavo preko spleta. Ta pouk izvajajo učitelji, ki živijo v Sloveniji. V šolskem letu 2012/2013 je ministrstvo izbralo 7 učiteljev slovenščine za poučevanje na daljavo.

Vir: Vlada RS, 4. 10. 2012

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)