Na podstrani Vlade RS sta 24. in 26. januarja 2023 objavljeni sporočili za javnost o sklepih 33. redne in 34. redne seje Vlade RS.

Med drugim je objavljeno:

 • Spremembe sklepov o ustanovitvi, nalogah in sestavi vladnih odborov ter Komisije za administrativne zadeve in imenovanja
 • Vlada je imenovala nova državna sekretarja in vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za solidarno prihodnost
 • Vlada imenovala državnega sekretarja, državno sekretarko in vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje
 • Imenovanja v Ministrstvu za digitalno preobrazbo
 • Vlada imenovala državnega sekretarja in vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Imenovanje državnih sekretarjev v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport
 • Soglasje k začasnim sistemizacijam
 • Spremembe Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020
 • Za izvajanje javne službe STA 243 tisoč evrov več kot v lanskem letu
 • Vlada imenovala revizorja letnih poročil Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
 • Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o državni upravi
 • Vlada določila besedilo predloga novele Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti
 • Vlada soglaša z amandmaji k predlogu novele Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti
 • Vlada soglaša s predlogi amandmajev k noveli Zakona o javnem naročanju
(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)