Vlada sprejela sklep o zagotovitvi posebnih namenskih sredstev Evropskega socialnega sklada

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep s katerim Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nalaga, da kot posredniško telo v postopku neposredne potrditve operacije zagotovi posebna namenska sredstva Evropskega socialnega sklada v višini 2.7 mio EUR  v letih 2012 do 2015 za izvedbo projekta »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim ter osebam z motnjami branja«, Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Na osnovi ugotovljenega stanja in izkušenj v tujini bi bila najustreznejša uvedba integriranega modela izvajanja knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne kot javne službe. Nacionalna knjižnica slepih in slabovidnih, ki bi neposredno izvajala storitve za slepe, slabovidne ter za osebe z zmanjšano zmožnostjo branja, bi delovala tudi kot nacionalni center za knjižnične storitve za slepe, slabovidne in za osebe z motnjami branja, saj bi med drugim tudi koordinirala dejavnosti za uporabnike s tovrstnimi posebnimi potrebami v drugih javnih knjižnicah (šolskih, splošnih, visokošolskih). Tako bi bila njena temeljna naloga, poleg izvajanja osnovnih knjižničnih storitev in reproduciranja gradiva v tehnikah, dostopnih slepim in slabovidnim, tudi vzpodbujanje, vodenje, razvoj in koordinacija knjižničnih dejavnosti, namenjenih tej populaciji na področju cele Slovenije.

Imenovanja v svete vzgojno – izobraževalnih zavodov

Vlada RS je na današnji seji v svete vzgojno – izobraževalnih zavodov za mandatno dobo štirih let od ustanovitvene seje zavoda imenovala:

  • Mojca Hilj Trivič, Gimnazija Koper – Ginnasio Capodistria
  • Mirela Božič, Gimnazija Koper – Ginnasio Capodistria
  • Špela Rostan, Gimnazija Škofja Loka
  • Tadeja Šubic, Gimnazija Škofja Loka
  • Gregor Klemenčič, Gimnazija Novo mesto
  • Jože Kobe, Gimnazija Novo mesto

Vir: Vlada RS, 11. 10. 2012

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)