V sporočilih za javnost (doc34, doc35, dopisni seji) je med drugim objavljeno:

 • Predlog novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
 • Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
 • Vlada določila dodatni predmet skupnih javnih naročil za leto 2013
 • Vlada RS sprejela stališče do Predloga sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in ZDA
 • Vlada imenovala šefinjo Protokola Vlade Republike Slovenije
 • Novi člani svetov javnih zdravstvenih zavodov
 • Imenovanje članov sveta javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije
 • Imenovanje članov sveta javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
 • Vlada je imenovala novi članici slovenske delegacije pri Mednarodnem uradu za razstave
 • Predlog novele Zakona o Radioteleviziji Slovenija
 • Vlada dopolnila seznam upravičencev do donacij za leto 2013
 • Vlada o vključitvi Slovenije v OECD DAC
 • Imenovanje mag. Urbana Krajcarja za generalnega direktorja Direktorata za znanost
 • Vlada imenovala svoje predstavnike v svet ZPIZa
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
 • Vlada sprejela predlog dopolnitve Zakona o javnih financah

Vir: Vlada RS, 21. 11. 2013 in 28. 11. 2013, dopisni seji: 25. 11. 2013 in 27. 11. 2013

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)