Na podstrani Vlade RS je 30. 9. 2020 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 30. redne seje Vlade RS (.doc).

Med drugim je objavljeno:

 • Novela odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod
 • Sprejet Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2020
 • Vlada potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2019
 • Vlada sprejela odzivno poročilo na poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019
 • Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zmanjšanjem sredstev na proračunski postavki pomoč šolajočim
 • Vlada sprejela odgovor v zvezi z mestnim, kulturnim turizmom in turističnimi boni
 • Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s pripravo na mednarodni knjižni sejem v Frankfurtu leta 2023
 • Odgovor poslancu v zvezi s pripravami na mednarodni knjižni sejem v Bologni leta 2022
 • Odgovor  poslancu Trčku v zvezi s promocijo slovenske jazz glasbe
 • Odgovor na poslansko pobudo v zvezi s poslovanjem organov v slovenščini
 • Vlada potrdila predloga državnih proračunov za leti 2021 in 2022
 • Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o tujcih
  • Prenos evropske direktive o študentih in raziskovalcih
 • Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami  v vzgoji prinaša celovito strokovno pomoč
 • Imenovanje novih članov nadzornega sveta javnega sklada za podjetništvo
 • Vlada sprejela Skupni kadrovski načrt (SKN) organov državne uprave za leti 2021 in 2022
(Skupno 35 obiskov, 1 današnjih obiskov)