Na podstrani Vlade RS sta med 24. in 29. majem 2022 objavljeni sporočili za javnost o sklepih 380. in 381. dopisne seje Vlade RS.

Med drugim je objavljeno:

  • Vlada sprejela letošnji izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022
  • Vlada dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
  • Uvrstitev projekta 3340-22-0034 Gradnja zunanjega avditorija SNG Nova Gorica – prva etapa v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025
  • Sprememba vrednosti projekta Univerza Ljubljana, Akademija za glasbo
  • Sprejeto poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije
  • Poročilo o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj za leto 2021
  • Pobuda za sklenitev Sporazuma o financiranju ponovne vzpostavitve skupne stalne razstave v bloku 17 Državnega muzeja Auschwitz-Birkenau
  • Uvrstitev 12 novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 v okviru programa blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
  • Vlada o proračunskih prerazporeditvah
  • Vlada o spremembah Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2022 in 2023
(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)