Na podstrani Vlade RS je 10. marca 2023 objavljeno sporočilo za javnost o sklepih 39. redne seje Vlade RS.

Med drugim je objavljeno:

 • Sprememba projekta za celovito prenovo stavbe Hospital Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
 • Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2022
 • Stavkovni sporazum med vlado in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
 • Vlada se je seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike za leto 2022
 • Odgovor vlade na sklep Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino
 • Vlada spremenila sklep o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
 • Soglasje k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje

Na odločitvah s sej vladnih odborov tudi:

 • Soglasje vlade k predlogom amandmajev k noveli Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti
 • Širitev vpisa suhozidne gradnje na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva
 • Vlada spremenila izhodiščno vrednost projekta Programi za AV medije 2022–2023, ki je vključen v veljaven Načrt razvojnih programov
(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)