Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju Sklad) je 21. 6. 2013 objavil 4. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 1.437.888,45 EUR. Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo od 1.7.2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2013. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom za oddajo ponudb bodo zavržene.

Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želijo spodbujati delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti.

S tem javnim povabilom vabijo delodajalce k oddaji ponudb za izvedbo projektov usposabljanja za njihove zaposlene. Projekti lahko vključujejo v okviru sklopa A in B, splošna in/ali posebna usposabljanja (sklop A in B)  ter javno veljavne programe (sklop C).   Ponudbe ponudniki brez posrednikov vložijo od 1. 7. 2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2013. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po tem roku, bodo vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki bodo vložene pred rokom, ali po roku za oddajo ponudb, bodo zavržene.

Izvedba sofinanciranih usposabljanj po tem javnem povabilu je časovno omejena.

Usposabljanja sklopa A in B se morajo začeti izvajati v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje 60 dni po podpisu pogodbe in morajo biti izvedena in plačana s strani izbranih ponudnikov najkasneje do 30. 4. 2014.

Usposabljanja sklopa C se morajo začeti izvajati po 1. 9. 2013 oziroma najkasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe, če je pogodba podpisana po 1. 9. 2013 in morajo biti izvedena in plačana s strani izbranih ponudnikov najkasneje do 30. 6. 2014.

Strošek DDV ni upravičen strošek in ga nosi ponudnik sam. Strošek DDV ne sme pomeniti deleža zasebnih virov ponudnika za upravičene stroške projekta. Prav tako sta v okviru tega javnega povabila neupravičena tudi stroška usposabljanja za varstvo pri delu in požarno varnost, ki ga morajo zaposleni opraviti zaradi zakonskih določil in individualna usposabljanja (npr. coaching, individualna managerska usposabljanja). Med neupravičene stroške po tem javnem povabilu sodijo še stroški formalnih izobraževanj (razen usposabljanj v okviru sklopa C), stroški usposabljanj s področja vseživljenjske karierne orientacije, potni stroški vezani na usposabljanja, stroški prehrane in stroški gradiv za usposabljanja ter stroški e-usposabljanj, kar vključuje tudi delna e-usposabljanja, kot npr. blended learning.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro.

Vir: Sklad, 21. 6. 2013

Sprememba javnega povabila Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 – 4. JP UIZ (154. JP), dne 27. 9. 2013

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)