V sporočilu za javnost (doc42) je med drugim objavljeno:

  • Vlada se je seznanila s Predlogom izhodišč za prenovo državne informatike
  • Vlada o črpanju sredstev evropske kohezijske politike v letu 2013
  • Predlog stališča RS k Predlogu direktive EP in Sveta o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem
  • Vlada sprejela odgovor na pobudo za oceno ustavnosti Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
  • Vlada razrešila glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za šolstvo in šport in imenovala v.d. glavnega inšpektorja IRSSS
  • Vlada imenovala direktorico Urada za intelektualno lastnino
  • Imenovanje članov Nadzornega sveta RTV Slovenija

Vir: Vlada RS, 23. 1. 2014

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)